Preview Mode Links will not work in preview mode

Nelidské zdroje


Feb 5, 2019

Michal Šrajer, původně spoluzakladatel vývojařské společnosti Inmite, následně Chief Happiness Officer v Avastu a pořadatel konference Happiness at Work nám přisel vysvětlit, co to vlastně znamená štěstí v práci, jak to měřit a jak to ovlivňuje employee engagement a recruitment.