Preview Mode Links will not work in preview mode

Nelidské zdroje

Aug 2, 2019

David Havelec z automotive společnosti Faurecia pro posluchače podcastu Nelidské zdroje vybral podle něj to nejlepší z šestého až desátého dílu a podíval se na to očima recruitment manažera automotive společnosti.
 
Jeho výběr pokryl například témata jako:
 
- Význam pozice Chief Happiness Officer...