Preview Mode Links will not work in preview mode

Nelidské zdroje


Sep 2, 2019

V prvním díle druhé sezóny Nelidských zdrojů si José Kadlec a Matěj Matolín povídají na témata:

- diverzita v náboru a jeji (ne)smyslnost
- jak automatizovat LinkedIn pozvánky
- Facebook sourcing po vypnutí tzv. Graph Searche
- které konference jsme navštívili, a které konference navštívíme na podzim.