Preview Mode Links will not work in preview mode

Nelidské zdroje


Aug 2, 2019

David Havelec z automotive společnosti Faurecia pro posluchače podcastu Nelidské zdroje vybral podle něj to nejlepší z šestého až desátého dílu a podíval se na to očima recruitment manažera automotive společnosti.
 
Jeho výběr pokryl například témata jako:
 
- Význam pozice Chief Happiness Officer ve společnosti
- Zkušenosti s portály jako Proudly, Cocuma a Jobs.cz
- Jak připravit nabídku, která se neodmítá a zapojení hiring manažerů do tohoto procesu
- Jak mají vypadat pracovní inzeráty, retargeting a webová analytika.