Preview Mode Links will not work in preview mode

Nelidské zdroje


Sep 16, 2019

V dalším díle Nelidských zdrojů je hostem Martin Mudra.

Dozvíte se o:

- náboru obchodních zástupců v bankovnictví
- co dobře funguje na Facebooku
- a největší fuck-upy s hiring managery.